HỖ TRỢ

Tel: (058) 3563.028
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KCITC

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 2739/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Tải về máy

ho tro sinh vien

khai giang php v3

VỊ TRÍ TRUNG TÂM