HỖ TRỢ

Tel: (058) 3563.028
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KCITC

Kế hoạch triển khai thực hiện trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch 6880/KH-UBND ngày 31/10/2014 Kế hoạch triển khai thực hiện trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa

Tải về máy

ho tro sinh vien

khai giang php v3

VỊ TRÍ TRUNG TÂM