HỖ TRỢ

Tel: (058) 3563.028
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KCITC

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 28-3-2014 Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định 743/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tải về máy

ho tro sinh vien

khai giang php v3

VỊ TRÍ TRUNG TÂM