HỖ TRỢ

Tel: (058) 3563.028
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KCITC

Phê duyệt chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 của Bộ thông tin và truyền thông

Ngày 24 tháng 01 năm 2011 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 84/QD-BTTTT về việc Phê duyệt chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 của Bộ thông tin và truyền thông.

Theo đó, Quyết định Phê duyệt “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông” bao gồm các nội dung như: Xây dựng và ban hành 54 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và 01 Thông tư Liên tịch; Phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với các Bộ Ngành có liên quan gồm 06 Thông tư; Đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo về chất lượng, tiến độ và thời gian xây dựng văn bản; Hàng quý, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm thông báo tiến độ thực hiện cho Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng; Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/1/2011.

Tải về máy

ho tro sinh vien

khai giang php v3

VỊ TRÍ TRUNG TÂM