HỖ TRỢ

Tel: (058) 3563.028
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KCITC

GIÁO TRÌNH TIN HỌC

STT
Tên Tải về
1 Giáo trình MS XP, Word 2003, Excel 2003 Tải về máy
2 Giáo trình MS Access Tải về máy
3 Phần cứng Tải về máy
4 Sử dụng powerpoit Tải về máy
5 Phím tắt Excel Tải về máy
6 Hướng dẫn sử dụng office 2007 Tải về máy
7 Ôn tập Chứng chỉ Quốc gia A (lý thuyết) Tải về máy
8 Ôn tập Chứng chỉ Quốc gia A (thực hành) Tải về máy
9 Ôn tập Chứng chỉ Quốc gia B (lý thuyết) Tải về máy
10 Ôn tập Chứng chỉ Quốc gia B (thực hành) Tải về máy

ho tro sinh vien

khai giang php v3

VỊ TRÍ TRUNG TÂM